Česká asociace geocachingu
zapsaný spolek

Česká asociace geocachingu si klade dva hlavní cíle


Zlepšovat úroveň v geocachingu

Geocaching v České republice má ve srovnání se světem velmi vysokou úroveň - geokeší je v ČR nejen hodně, ale mají také často důmyslné provedení, jsou poučné a často zábavné. Chceme trvalou aktivitou povzbuzovat geocachery k udržování a zvyšování kvality geokeší, podporovat dodržování etiky hry a zodpovědný přístup k okolí.

Zlepšovat povědomí o geocachingu

Geopcaching je v České republice poměrně známou aktivitou, veřejnost má však často nepřesné informace o aktivitě geocacherů. Chceme pracovat na zlepšení povědomí o geocachingu jako přínosné volnočasové aktivitě.

Co je geocaching?

Celosvětová hra na pomezí zábavy a sportu. Hledání ukrytých schránek pomocí satelitní navigace. Platforma pro aktivní trávení volného času - poznání, cestování, osvěta. Propojuje věkové a sociální skupiny.

Oslavy 20 let geocachingu - Praha 2020

V září 2020 bude Praha hostit významné setkání hráčů geocachingu u příležitosti 20. výročí vzniku této populární aktivity. Plánovaná účast je cca 10 000 osob z celého Česka a okolních států. Setkání bude třídenní, odehrávat se bude ve Žlutých lázních v Praze.

Nejnovější články

V tuto chvíli je již bohužel zřejmé, že ani za šest týdnů nebude situace taková, aby bylo možné bezpečně uskutečnit mezinárodní akci takového rozsahu. Situace není taková, aby bylo možné realizovat důstojný a velkolepý event, jak jsme ho dva roky připravovali. Je to pro nás všechny obtížná situace - pro organizátory i pro účastníky.