Urban Bohumil

Delší dobu se mně, resp. nám s manželkou Jarkou, přestává líbit stav geocachingu v ČR. Vyjádřil jsem to několikrát u některých kešek a v rozhovorech s přáteli.

S rostoucí masovostí, snadnou dostupností GPS navigací a z řady dalších důvodů, se geocachingu věnuje čím dál víc lidí a z toho vyplývají problémy týkající se zakládání kešek, jejich námětů, údržby, výběru míst uložení a u řady kačerů pak odklon od původních myšlenek geocachingové HRY, ke snaze za každou cenu mít bod, bez ohledu na to, jak ho získá, což vede k ničení míst uložení a poškozování schránek a k obecnému porušování základních pravidel HRY, které celá řada začínajících kačerů ani nezná.

Proto, když mne oslovil Petr – Petelík se svojí myšlenkou o založení asociace, které by si vzala za cíl zkvalitnění geocachingu, ani jsem dlouho neváhal a přislíbil jsem svoji pomoc i účast na tomto projektu.