Stejskalová Lenka

Velice dobře vím, jaké nároky jsou kladeny na reviewery ze strany zakládajících ownerů a nespokojených hledačů. Užitečnost a smysluplnost asociace vidím ve zkvalitnění práce s novými ownery, v možnosti daleko efektivnější osvěty a tím pádem zlepšení úrovně nově vzniklých kešek.