Martínek Jan

Po několika letech aktivního geocachingu jsem začal mít pocit, že této hře, která mi dala možnost poznat spoustu krásných míst, neustále překonávat sám sebe ať už po fyzické nebo psychické stránce a seznámit se s řadou nových přátel, bych měl na oplátku také něco vrátit. Proto jsem přijal nabídku stát se členem asociace, která má v mých očích ambice na to udělat něco se současným stavem českého GC. Rád totiž vzpomínám na začátky lovení, kdy pro mě téměř každá nová keška znamenala objevení nového místa, případně nových a pro mne do té doby netušených informací.

Snad i mou účastí a některými nápady budu moci myšlenku asociace podpořit, ale konkrétní přínosy každého člena nechť ukáže čas. Dle mého názoru asociace sama o sobě nebude nikdy spásou, jak by se někdo mohl domnívat. Já osobně ji chápu jako nástroj, jenž by mohl pomoci uchovat tuto hru do budoucna v podobě, která nás baví. A proto jsem připraven pokusit se tento nástroj použít co nejúčinněji.