Kočka Petr

Nápad založit asociaci hráčů všech her na bázi „hledání pokladů“ – ČAGeo – byl vcelku logickým vyústěním přemýšlení o smyslu, budoucnosti a skrytém potenciálu geocachingu.

ČAGeo by měla prostřednictvím svých členů přinést kultivaci do českého GC. Je pravda, že GC už nikdy nebude, co býval. Ale musí jít cestou negace? Je pravda, že GC je jenom hra. Ale hraná skutečnými lidmi ve skutečném světě! ČAGeo pro mě znamená tedy i příslib naděje, že nejen my, ale i naše děti či vnoučata budou za přispění GC smysluplně rozvíjet svoji osobnost.

V asociaci pokračuji na, v loňském roce již započaté, cestě komunikace a spolupráce se Státní ochranou přírody (SOP). Kromě prezentace a hájení zájmů ČAGeo v Radě NP České Švýcarsko a konzultační spolupráce s některými reviewery a ownery při zakládání keší, to do budoucnosti znamená nejen osvětu o kladech GC na půdě SOP a o řadě skrytých přírodních dějů a souvislostí na půdě GC, ale hlavně cestu hledání oboustranně dobrých kompromisů.

Věřím, že většina hráčů o budoucnosti GC občas přemýšlí a je schopna přijít s dobrými nápady, jak pomoci českému GC. Věřím, že asociace dokáže prostřednictvím svých členů nejen iniciovat vznik nových, regionálních geokomunit, ale může se vzájemně inspirovat těmi již fungujícími. Činnost ČAGeo začne být efektivní až tehdy, získá-li podporu nezanedbatelné části českých kačerů. Věřím, že ji získá.