Bíla Tomáš

Geocaching mi za posledních pět let dal opravdu hodně. Snažím se tenhle dluh podle možností splácet – nejen zakládáním keší, ale poslední dobou především pořádáním eventů a pomáháním při realizaci nápadů, které mají jedno společné: Chtějí nabídnout „něco navíc“ a zlepšit současný stav českého geocachingu přinejmenším tím, že trochu zvednou stávající průměr. Myšlenka asociace je přesně taková. Její budoucí činnost není nijak striktně vymezena, takže může pozitivně působit v mnoha směrech – třeba i v těch, které nás dosud ani nenapadly. Jedinou obrovskou nevýhodou členství je, že pokud člověk bude i dále nadávat na neutěšené poměry, vystaví se riziku, že se ho někdo zeptá, proč se sám nepokusil to či ono napravit. Beru nově vznikající asociaci především jako prostor pro setkávání lidí, jimž geocaching není lhostejný; jako burzu nápadů a ochoty přiložit ruku k dílu. Proto jsem si ani nekladl otázku, proč do ČAGeo vstoupit. Vystačil jsem si s tím, že není jediný důvod, proč bych do ní vstoupit neměl.