Ochrana přírody

  1. Význam terénního značení
  2. Přechodně chráněné plochy
  3. Keše u památných stromů

Ochrana přírody je především ochranou druhové rozmanitosti, chcete-li biodiverzity. Homo sapiens je pouze jedním z mnoha druhů, které tvoří přírodu jako celek. Celek, který je něčím víc, než pouhým součtem svých částí. „Ochranou přírody“ chrání člověk především sám sebe jako druh, před následky svých neuvážených činů. Přírodě je lhostejné, kdy se kterýkoliv druh, tedy i Homo sapiens, stane fosilií. Kdy ho potká stejný osud, jako řadu dominantních druhů v minulosti. Tento krátký úvod z důvodu snažší uchopitelnosti, k čemu že ta „ochrana přírody“ slouží.

Geocaching je hra, jejímž základním smyslem je, nebo alespoň bylo, pozvat přátele a další potenciální návštěvníky do přírody a ukázat jim zajímavá místa. Bezpochyby skvělá myšlenka, pro většinu lidí je zřejmě více motivující putovat za konkrétním cílem, než se krajinou toulat.

V Česku došlo v roce 2010 k nevídanému boomu geocachingu, který trvá dodnes (3/2012). Strmě roste nejen počet aktivních hráčů, ale samozřejmě i keší ve volné přírodě. Dříve zanedbatelná rizika možných negativních dopadů na přírodní lokality by se tak mohla stát najednou realitou. K eliminaci tohoto rizika stačí málo: respektovat zákony a řídit se svými zdravými instinkty.

Zákonů a vyhlášek, upravujících ochranu přírody v ČR, je sice konečné množství, přesto není vždy jednoduché získat potřebnou informaci ani za pomoci strýčka G. To základní, s čím se můžete jako cacher i owner potýkat, a to hlavně v oblasti nedovoleného či dočasně omezeného vstupu a pohybu, naleznete zde, další užitečné a podrobnější informace pak v sekci Odkazy.