Podmínky čerpání slev

1. Úvod

Představujeme slevový program pro členy občanského sdružení Česká asociace geocachingu, jehož účelem je poskytování nadstandardních výhod členům u partnerů programu. Předpokladem pro vstup do programu je řádné zaplacení členských příspěvků za daný kalendářní rok a splnění podmínek, které jsou upřesněny níže.

2. Výhody vyplývající ze slevového programu

2.1. Člen slevového programu (viz. bod 3.1.) má při nákupu u partnerů programu možnost čerpat slevu, jejíž výše a podmínky jsou uvedeny v příslušné sekci stránek občanského sdružení www.cageo.cz.

2.2. Člen slevového program automaticky získává nárok na případné další slevy dohodnuté v rámci spolupráce v průběhu kalendářního roku. O těchto změnách bude člen občanského sdružení informován prostřednictvím informačních emailů nebo přímo na www.cageo.cz.

3. Členství ve slevovém programu

3.1. Podmínky přijetí do slevového programu:

Členem slevového programu se pro daný kalendářní rok automaticky stává každý člen občanského sdružení, který řádně uhradil členský příspěvek na tento kalendářní rok.

3.2. Vyřazení ze slevového programu:

Člen slevového programu může své členství kdykoli zrušit. Pro odvolání souhlasu se členstvím je nutné písemnou nebo elektronickou formou zažádat o zrušení členství. Žádost adresujte na kontaktní adresu občanského sdružení.

3.3. Zánik členství ve slevovém programu:

Členství ve slevovém programu automaticky zaniká zároveň se zánikem členství v občanském sdružení. Občanské sdružení si vyhrazuje právo zrušení členství ve slevovém programu každému, kdo poruší podmínky členství v tomto programu.

3.4. Čerpání slevy

K uplatnění slevy si člen občanského sdružení v příslušné sekci stránek občanského sdružení www.cageo.cz vygeneruje unikátní kód, platný pro čerpání slevy u zvoleného partnera programu. Tento kód použije při objednávce.

3.5. Povinnosti a práva občanského sdružení:

Občanské sdružení Česká asociace geocachingu si vyhrazuje právo jednostranně a bez předchozího upozornění měnit podmínky členství ve slevovém programu a rozsah samotného programu, tj. změny nabízených slev (partneři programu, sortiment, na který se sleva vztahuje, výše slevy apod.).

3.6. Práva partnerů programu

Při nesplnění některého z předchozích bodů má partner programu právo odmítnout slevu poskytnout.

4. Závěrečná ustanovení
Výše uvedené podmínky platí od 31. 1. 2013 do 31.12.2013.