Hradníkova kometa

Lab3

Když se Ježíš narodil, objevila se na nebi nová hvězda. Byla tak veliká a jasná, že mudrcové, kteří zkoumali každou noc oblohu, ještě nikdy neviděli tak krásnou hvězdu. Dali hlavy dohromady a mudrovali. Co to má znamenat? „Já vím“, řekl jeden z nich, „někde se narodilo královské dítě.“ Jiný mudrc řekl: „To se jistě narodil ten dobrý král, židovský Mesiáš, na kterého lidé tak dlouho čekají. Pojďme se mu poklonit a vezměme mu dary, jaké se sluší pro krále.“ A tak se tito mudrcové vydali na dalekou cestu. Zářící hvězda jim ukázala, kudy mají jít… 

Tolik praví legenda. Dnes Vám cestu ukáže navigace a obdarováni budete Vy. Ale zářící hvězda, vlastně kometa, ta tam bude. Zatím se bohužel neví, s jakou periodicitou se bude vracet, proto pospěšte, abyste ji spatřili. 

Při pečlivém pozorování komety spatříte i kód. Prosím, zapište se na seznam pozorovatelů, který najdete poblíž. 

Šťastné a veselé Vánoce přeje hradnik