Způsoby ochrany

  • Ochrana přírody, ochrana památek – jak si to asociace představuje?

Při jednání se správami NP, AOPK (správy CHKO), majiteli a správci hradů,  zámků apod. hledat a nalézat konsensus v konkrétních sporných případech. V ideálním případě se pak shodnout na všestranně přijatelném řešení ohledně umisťování keší. Asociace by ráda jednala pouze na základě požadavků ze strany ownera, reviewera, nebo ze strany úřední autority.