Zkvalitnění keší a geocachingu

  • Jak chce asociace docílit zlepšení kvality kešek a geocachingu obecně?

V první řadě je cílem asociace šířit osvětu a tímto způsobem ovlivnit co nejvíce nováčků, kterým chybějí informace, nebo nejsou ochotni informace sami vyhledávat na webu. Doufáme, že zpřístupněním obecných pravidel systémem “škola hrou” zlepšíme kvalitu geocachingu obecně.

  • … zkulturnit krabičky, zkulturnit i kačery jako takové. Jak toho chce asociace docilit?

Především osvětou a vysvětlováním. Následně i případnou pomocí.