Revieweři

  • Jak hodlá asociace zasahovat do vztahu owner-reviewer-třetí osoba, pokud owner nebude jejím členem a postoj asociace bude jiný než postoj ownera?

Asociace nechce bezdůvodně zasahovat do fungujícího vztahu owner – reviewer – třetí osoba. Úkolem asociace je hledat kompromisní řešení v případě, kdy jedna ze stran z nějakého důvodu nereaguje. Pokud o to reviewer či owner požádá, může provést nezávislý betatest, ke kterému reviewer může přihlédnout, rozhodně se jím však nemusí řídit.

  • Proč je potřeba vkládat mezi fungující trojici kačer-reviewer-Groundspeak další článek?

Asociace není článkem vloženým mezi, ale článkem fungujícím zcela paralelně a nezávisle. Nabízí pomoc ve všech vztazích, ale vždy dobrovolně, a to jak členům, tak nečlenům.