Komunikace

  • Jak lze konkrétně dosáhnou zlepšení kvality geocachingu? Může být tímto nástrojem betatestování?

Betatestování je pouze jednou z možností. Na připravovaných eventech bude možnost si prohlédnout rozdíl ve zpracování různých druhů keší a úkrytů. Dále si owner bude moci zažádat o “audit” své keše. My se mu pokusíme poradit, jak ji zlepšit jak virtuálně, tak v terénu. Nabídneme pomoc i s realizací.

  • A kdy začne ČAGeo komunikovat? Je zajímavé, že na jim spřáteleném geokladno.cz informovat dokázali už 1.4. Nebo čekali, až se to tu samo objeví, proběhne flame, počkají, až to vyhnije, a pak se ozvou?

Oficiální spuštění webu bylo naplánováno na 1.4.2012. Do té doby nebylo co ukazovat. Geokladno je nám nejblíže díky celkové koncepci webu a navíc, jeho zástupce je členem ČAGeo. Vzhledem k tomu, že asociaci v tu dobu tvořilo 15 členů a chtěli jsme vystupovat jednotně, nešlo reagovat v nastalé situaci na každého diskutujícího. Proto jsme zvolili jiný a možná méně populární způsob komunikace: odpovídat na konkrétní dotazy, které nám byly zaslány emailem.

  • Pokud již nyní je fórum uzavřené pro veřejnost, jak asociace zjistí, co mě, jako „neasociovaného kačera“ tíží, nebo jaké je moje stanovisko k prodiskutovávané otázce?

Asociace se – stejně jako každé jiné občanské sdružení – bude primárně věnovat tomu, co tíží její členy. Nečlenů se žádná zde diskutovaná otázka týkat nebude, a pokud ano, budou o tom informováni jinými informačními kanály.

  • Chystáte nějaký tištěný občasník?

Zatím ne. Pouze členové budou dostávat pravidelný elektronický občasník.