Groundspeak

  • Jak hodlá asociace zastupovat zájmy nečlenů vůčí Groundspeaku, pokud budou zájmy asociace odlišné?

Primárně hodláme zastupovat zájmy svých členů. Z logiky věci není možné, aby asociace hájila, či jakkoli jinak pracovala se zájmy nečlenů, které jsou odlišné od zájmů jejích vlastních členů. Již několikrát zde bylo uvedeno, že asociace svým působením nehodlá nijak omezovat ty, kteří o členství nebudou mít zájem. Nebudou tedy nijak omezováni ani v tom, aby své zájmy prosazovali jen a pouze vlastními prostředky.

  • Nepovede prosazování nějakých pravidel prostřednictvím asociace k „naštvanosti“ Groundspeaku?

O komunikaci s Groundspeakem jsme se radili i s jinými asociacemi. Grounspeak místní zastoupení umožňuje a vítá.

  • Jak asociace prosadí něco vůči Groudspeaku, když sama přiznala, že s ním ještě nejednala? Co když bude Groundspeak ČAGeo ignorovat?

Asociace Groundspeak kontaktovala, dosud však nedošlo k žádnému “jednání” ve smyslu předkládání návrhů, prosazování národních pravidel apod. K takovému jednání rozhodně nepřistoupíme dříve, než k němu dostaneme mandát od dostatečně široké členské základny včetně reviewerů. (Nyní čekáme na odpověď Groundspeaku. Asociace nebude v žádném případě prosazovat něco proti všeobecné vůli. Asociace by ráda sloužila jako podpora reviewerům, a jako článek mezi ownerem a Groundspeakem.)

  • Kde je nějaká záruka, že Groundspeak bude ochoten s ČAGeo vyjednávat?

Jedním z cílů Groundspeaku je i podpora a komunikace s národními asociacemi. V zahraničí tento systém zcela standardně funguje.