Finance

  • Na jaké účely půjdou ony členské příspěvky? Proč je zohledněné finanční hledisko, krom vlastní domény, na co potřebuje asociace peníze?

Příspěvek nebude sloužit k obohacování členů asociace, ale k naplňování cílů asociace. Dále primárně na fungování asociace (správní poplatky, chod webu, pronájem sálu na povinnou roční členskou schůzi …).

  • Takže bude zastupovat všechny, ale i všichni musí platit členský poplatek?

Asociace bude zastupovat primárně pouze členy. Bude-li to časově možné, může zastupovat i neplatící nečleny, požádají-li o to.

  • Budete za členské peníze jezdit po republice (světě) a dělat reportáže?

Ne. Od reportáží jsou tady jiné servery (např. Geokladno.cz). Členské peníze budou použity primárně na fungování asociace (správní poplatky, chod webu apod., pronájem sálu na povinnou roční členskou schůzi) a na všeobecně prospěšné akce (eventy, CITO apod.).

  • Budete chtít získat dotace atp., nebo budete jen vybírat peníze ze členských příspěvků?

Dotacím se asociace do budoucna bránit nebude. Ale dotace budou vždy na jednu určitou akci.