Betatesty

  • Standardizovaný betatesting – to má vypadat jak? Že se domluvím s někým z asociace, aby mi to otestoval? Bude moje cache otestována, když nebudu mít zaplacené příspěvky?

Každý, kdo zakládá novou keš a má zájem o betatest od ČAG, o něj může požádat na betatest@cageo.cz. V rámci časových možností betatest provedeme, případně poradíme tam, kde si owner nebude vědět rady. Jinak standardizovaný betatesting není nic jiného, než že betatestovaná keš bude splňovat veškeré požadavky, které bude chtít reviewer k publikaci. Jde tedy o zkrácení čekací doby na publikaci a zároveň se ulehčí práce reviewerům.

  • Reviewer poskytne souřadnice asociaci k betatestu???

Pokud má reviewer o keši určité pochybnosti, má právo požadovat betatest od člověka, kterému důvěřuje a může se spolehnout na jeho nestrannost. Owner má možnost s betatesterem jednat přímo, pokud to však z jakéhokoli důvodu odmítá, pověří reviewer betatestera sám – v tom případě funguje jako jeho „zástupce v terénu“. To je stávající praxe, která fungovala před založením ČAGeo a nadále probíhá paralelně s její existencí. V rámci betatestu ČAGeo reviewer posílá obecnou žádost, ve které je uvedená lokalita, charakter keše (např. „kanálovka“) a důvod vznesení této žádosti (např. pochybnosti o uložení schránky vzhledem k pravidlům). Na základě této žádosti se keše ujme konkrétní betatester, a pouze ten dostane od reviewera další potřebné údaje včetně souřadnic.

  • Pokud keš bude betatestovat zakomplexovaný idiot, kterému jsem před rokem napsal špatný log k jeho keši a řekne, že je keš špatná, tak se nepublikuje???

ČAGeo v rámci svého úsilí o zvýšení úrovně českého geocachingu nepověřuje betatestováním keší zakomplexované idioty. Betatester má pouze poradní hlas, může tedy keš pouze nedoporučit k publikaci, a i to musí podložit pádnými argumenty. Autorství betatestu bude zcela transparentní, neboť betatester si po publikaci zaloguje svůj nález jako betatest.

  • Pokud řeknou, že betatest smí provádět pouze členové asociace (či namísto na geowiki budou odkazovat na jejich mapku), oni tu jsou nadřízení, a my si budeme moci říct pouze „pomoct jsme chtěli – není zájem …“

Pokud to řekne kdo? ČAGeo nikoho nenutí k účasti a nikomu nebrání, aby její činnost ignoroval. Reviewerům pouze nabízíme službu a je jen na nich, zda a do jaké míry ji budou využívat. Nejen reviewer, ale i owner keše může i nadále žádat o betatest kohokoliv dle vlastního uvážení.

  • Bude pak v listingu keše uvedená nějaká zmínka o tom, že keš schválil betatest asociace, autor je jejím členem a za mírný poplatek, nebo už jen z principu členství, si pak bude dotyčný autor moci v listingu uvést nějaké logo typu „Správná Česká Cache“ ???

V listingu bude uvedena zmínka v podobě bookmarku „Betatestováno“. Členství ownera v ČAGeo není podmínkou, o betatest může požádat i nečlen. Do budoucna uvažujeme o pokračování obdoby bookmarků pěkných keší.

  • Betatest – bude to postavené na jakési „dobrovolné“ autocenzuře všech hráčů / zakladatelů keší, nebo jen těch, kteří se stanou členy asociace ?

Je to dobrovolná autocenzura, když zabezpečujeme své „falešné“ ptačí budky proti zahnízdění ptáků? A je to věc, která se týká všech keší v ptačích budkách, nebo jen těch od členů asociace? Jak už je výše zmíněno, asociace nebude dělat rozdíly mezi tím, zda betatestovaná keš je nebo není od člena asociace.