Tiskové zprávy

1) Vyjádření České asociace geocachingu k nehodě v obci Točník:

V neděli 22. června 2014 došlo v obci Točník u zříceniny hradu Žebrák k nehodě při hledání schránky, která je součástí hry geocaching. Desetiletý chlapec se zřítil ze skály a utrpěl přitom vážná zranění. Jde o politováníhodnou událost. S rodinou chlapce soucítíme a všichni si přejeme jeho brzké a plné uzdravení.

GEOGeocaching je outdoorová aktivita, při níž může dojít ke zranění stejně jako při každém jiném sportu zahrnujícím pohyb v přírodě. Vyzýváme všechny hráče geocachingu, aby přistupovali ke hře zodpovědně a předcházeli možnému vzniku úrazů. Bezpečnost je vždy na prvním místě, zejména provozujete-li geocaching s dětmi. Všechny schránky obsahují klasifikaci obtížnosti terénu, od T1 (schránky přístupné i pro osoby na invalidním vozíku) až po T5 (extrémní náročnost vyžadující speciální výbavu, například lezeckou či potápěčskou). Věnujte, prosím, pozornost této klasifikaci, nepřeceňujte své síly, neriskujte zdraví své ani svých blízkých.

Dotčená schránka je v provozu již od roku 2005. Je řádně označena obtížností T4, podrobným popisem i nápovědou dostatečnou k tomu, aby se hráči mohli účinně vyhnout možnému riziku. Její umístění neporušuje žádná nařízení ani zákony. Zmíněná nehoda je první nešťastnou událostí za téměř devět let existence schránky. Vzhledem k vzniklé situaci však doporučujeme dočasně pozastavit provoz této schránky. Ve spolupráci se zástupci obce a správy hradů Točník a Žebrák lze jistě najít kompromisní řešení, kterým může být např. přesun schránky na méně exponované místo. Jsme připraveni podílet se na řešení nastalé situace, bude-li autor schránky takovou pomoc potřebovat.

Česká asociace geocachingu, o.s. – 23.6.2014
Foto – (c) iDnes.cz

2) Oficiální stanovisko České asociace geocachingu:

Česká asociace geocachingu vyjadřuje tímto hlubokou soustrast nejen rodině, ale i všem Ondrovým kamarádům a v neposlední řadě kačerům.

Z pietních důvodů rozhodně nebudeme podnikat žádné kroky vůči bulvárním médiím. Jakékoliv podněty k dalším krokům od našich členů vítáme.

Myslíme si, že tato diskuze by měla být zamčena. Ondrovi to nepomůže a jen přiléváme olej do ohně. Rána je ještě moc živá. Věnujte, prosím, našemu kamarádovi tichou vzpomínku.

Za ČAGeo hradnik (Předseda)

http://www.lidovky.cz/geocaching-neni-nebezpecny-petice-zada-po-nove-omluvu-pdw-/ln-media.asp?c=A120613_122236_ln_domov_glu&fb_source=message