Členská přihláška

Přihláška do ČAGeo (Přihlášku můžete vyplnit elektronicky a teprve po té vytisknout.)

K tomu, abyste se stali členem České asociace geocachingu, stačí jen vyplnit a vlastnoručně podepsat přihlášku, čímž vyslovujete svůj souhlas se stanovami a etickým kodexem, a odešlete:

  • elektronicky:

Vyplněnou a vlastnoručně podepsanou (naskenovaný dokument v příloze) na mailovou adresu „sekretariat@cageo.cz„.

  • poštou:

V obálce na adresu Česká asociace geocachingu, o.s., Šikmá 234, Horoměřice, 252 62.

Po úspěšném dokončení procesu přijetí Vám bude přidělen a odeslán emailem (v řádu dnů) variabilní symbol k platbě ročního členského příspěvku v minimální výši 120 Kč, resp. 60 Kč.