Etický kodex

Člen asociace:

  1. dbá na její dobré jméno, dodržuje stanovy ČAGeo,
  2. dodržuje pravidla, stanovená provozovatelem (majitelem) hry,
  3. ke všem keším se chová, jako by byly jeho vlastní – nepoškozuje je a nepřemísťuje,
  4. chová se maximálně ohleduplně k přírodě a památkám,
  5. chová se slušně k ostatním lidem uvnitř geokomunity, loguje a kritizuje konstruktivně,
  6. aktivně se nepodílí, ani jinak nepodporuje obchodování s finálními souřadnicemi,
  7. jako owner je soudný při zakládání keší, respektuje pokyny reviewera,
  8. své keše udržuje a reaguje na konstruktivní připomínky ostatních hráčů,
  9. ve svém profilu uvádí pravdivé informace.