Pravidla soutěže

Pravidla:

 1. Soutěž Z dílny ČAGeo 2012 je určena členům České asociace geocachingu. Každý člen asociace se může zúčastnit „aktivně“, tj. založením vlastní keše, ale i „pasivně“, tj. návštěvou a ohodnocením libovolného počtu keší, které v rámci soutěže vzniknou.
 2. Prostor pro umístění soutěžních keší je vymezen na přiložené mapě. Okolí již existujících keší (kolize) je z prostoru vyňato. Stejně tak budou ze soutěžního prostoru na mapě, která bude průběžně aktualizována, vyjímány kolizní oblasti kolem míst, kde již vznikla jiná soutěžní keš, nebo která si pro vznik soutěžní keše rezervoval jiný soutěžící. Za účelem zachování rozumných vzdáleností mezi schránkami a znepřesnění polohy již existujících keší se pro účely soutěže kolizní prostor rozšiřuje na 250 m.
 3. Do ukončení soutěže fungují keše na gc.com v režimu přípravy listingu, tj. listing není zařazen do fronty pro schvalování. Všechny soutěžní keše budou publikovány nejdříve v okamžiku ukončení soutěže.
 4. Zájemci o aktivní účast si mohou v rámci vymezeného prostoru rezervovat vybrané místo na přiměřenou dobu určenou k realizaci keše. Po dokončení přípravy zašlou listing keše na mail ZDC2012@cageo.cz; listing takto přihlášené keše bude vystaven ve členské sekci webu www.cageo.cz. Součástí keše bude kromě běžného logbooku soutěžní logbook označený „ZDC 2012“, případně bude v logbooku zřetelně oddělena část pro soutěžní záznamy. Až bude listing v definitivní podobě – NEODESÍLAT ke schválení! -, vytvořte snímek stránky podle návodu /odkaz na příslušnou stránku/ a zašlete jej na ZDC2012@cageo.cz.
 5. Zájemci o pasivní účast na soutěži mohou kdykoli v jejím průběhu navštěvovat keše již publikované na www.cageo.cz a zapsat se do soutěžního logbooku. Poté mohou navštívené keše ohodnotit a doručit hodnocení do okamžiku ukončení soutěže fyzicky či elektronicky organizátorovi soutěže. Tímto způsobem se soutěže mohou zúčastnit i aktivní soutěžící, ti však nehodnotí svou vlastní keš. Hodnocení probíhá na stupnici 1-10 bodů (1 – nejhorší / 10 – nejlepší), výsledným hodnocením keše bude průměr všech odevzdaných hodnocení.
 6. Všichni účastníci soutěže se zapisují do logbooku „ZDC 2012“ (případně do části logbooku takto označené) a po publikaci keše na gc.com logují svou návštěvu zpětně, tj. s datem, kdy keš skutečně našli. Honba za FTF po oficiální publikaci zůstává z důvodu rovnosti výchozích podmínek vyhrazena nečlenům České asociace geocachingu.
 7. Na závěr soutěže proběhne event, jehož součástí bude
  1. ukončení soutěže,
  2. publikace soutěžních keší na gc.com,
  3. vyhlášení výsledků soutěže.
 8. Případné žádosti o rezervaci lokality, dotazy či komentáře směřujte na mail ZDC2012@cageo.cz či do příslušného vlákna na členském fóru.