Grafický manuál ČAGeo

Informace týkající se definice značky, základní varianty i ostatních variant značky včetně barevného provedení, ochranných zón a minimální velikosti značky naleznete v grafickém manuálu České asociace geocachingu:

Grafický manuál České asociace geocachingu 
Registrace ochranné známky

Upozornění: Značku a její použití předložte před publikováním či veřejnou prezentací ke schválení garantovi sekce komunikace. Značku lze použít jen způsobem definovaným na stránkách grafického manuálu.

Ke stažení:
Základní varianty loga (*.png)