Ze škatulky 10/2012

Ze škatulky ČAGeo, 23. září 2012:

V úterý dne 18. září proběhla náhradní členská schůze, kde byl schválen jednací, finanční řád a rozpočet. Všechny dokumenty naleznete v členské sekci. Do výkonného výboru byl zvolen Martin Šimek *)

Děkujeme všem členům, kteří se schůze zúčastnili, za jejich cenné připomínky a nové podněty. Dále bychom chtěli poděkovat i všem členům asociace, kteří se ze schůze předem omluvili. Doufáme, že příští členská schůze již proběhne jako řádná, tedy s více než padesátiprocentní účastí členů asociace.

Tereza (BarbieTeam)  

*) na následné schůzi VV byl zvolen Martin Šimek novým místopředsedou VV ČAGeo.