Ze škatulky 08/2012

Ze škatulky ČAGeo, 5. srpna 2012:

Milí členové ČAGeo,

v tomto vydání asociačního občasníku vás chceme ještě jednou pozvat na schůzku výkonného výboru, která se bude konat ve čtvrtek 9. 8. 2012 od 16:30 v restauraci Harmonie, Kmochova 569, Kolín. Schůzka je přístupná všem členům, bylo by však vhodné si v případě zájmu rezervovat místo, neboť rezervace je zatím provedena jen pro členy VV a pozvané hosty. Hlavní náplní schůzky bude příprava dvou důležitých dokumentů – Jednacího a Finančního řádů ČAGeo –, jejichž výsledná podoba bude předložena ke schválení Členské schůzi, svolané na 1. 9. 2012 do místa konání megaeventu MegaMoravia, respektive asociačního sub-eventu ČAGeo’s Flying Circus (GC3EY82).

Druhou událostí, na kterou bychom chtěli znovu upozornit, je právě blížící se megaevent MegaMoravia 2012, který bude probíhat o víkendu 31. 8. – 2. 9. 2012 ve Velké Bystřici a jejím okolí. Jednou z doprovodných akcí bude právě event ČAGeo’s Flying Circus, na kterém bychom chtěli zábavnou a především interaktivní formou, volně inspirovanou akcemi „GPS Adventure Maze Exhibit“, prezentovat české geo-veřejnosti často zapomínaná základní fakta o geocachingu.

Pro vás jako pro členy asociace je tento event zajímavý i ze dvou dalších důvodů. Zaprvé zde budete mít možnost vyzvednout si své unikátní členské CWG „ČAGeo“, případně získat elegantní tričko s nášivkou ČAGeo v černém či bílém provedení (viz obrázek; objednávky posílejte na sekretariat@cageo.cz).

Druhým důvodem je skutečnost, že právě na 1. 9. 2012 od 13 do 14 hodin proběhne v místě konání asociačního eventu první členská schůze ČAGeo. Součástí jejího programu bude kromě výše uvedeného hlasování o Jednacím a Finančním řádu také schválení rozpočtu ČAGeo a doplňující volba na neobsazené místo ve výkonném výboru. Zároveň doufáme, že této příležitosti společně využijeme k tomu, abychom se pobavili o dalších aktivitách asociace, o současném stavu geocachingu v ČR a o tom, jak bychom mohli být nápomocní tomu, aby nám tato hra dávala jen radost.

 Protože nás mimo jiné čeká výše zmíněná volba nového člena VV, rádi bychom v příštím vydání tohoto občasníku (19. 8. 2012) poskytli prostor každému členovi asociace, který by byl ochoten kandidovat a případně tuto funkci přijmout. Proto vyzýváme každého člena, který by byl ochoten část svého volného času aktivně věnovat asociační agendě, aby do pátku 17. 8. zaslal na adresu info@cageo.cz krátký text, ve kterém ostatním členům představí svůj vztah ke geocachingu, svá očekávání stran další aktivity asociace i to, jak by v budoucnu chtěl její činnost ovlivnit.

– za sekci Komunikace – MarHan