Ze škatulky 07/2012

Ze škatulky ČAGeo, 22. července 2012:

Drazí a milí členové,

je mi velkou ctí vás seznámit s termínem a programem první členské schůze svolané Výkonným výborem ČAGeo.

Schůze je svolána přímo na asociační event konaný v rámci MEGA MORAVIA 2012 dne 1. září (GC3EY82). Samotná schůze bude probíhat v místě konání eventu, a to od 13:00 do 14:00 hodin. Prezence účastníků bude ukončena přesně ve 13:00 a budete k ní potřebovat průkaz totožnosti. Aby byla schůze usnášeníschopná, je potřeba, aby se zúčastnila nadpoloviční většina členů asociace.

Program:

  1. Dovolení VV.
  2. Schválení jednacího řádu.
  3. Schválení finančního řádu.
  4. Schválení rozpočtu.
  5. Informování členů o další plánované činnosti asociace.

 – za Výkonný výbor předseda Honza (Hradnik)

Rádi bychom vás pozvali k účasti na probíhající soutěži s názvem Z dílny ČAGeo 2012. Pravidla soutěže a další podrobnosti najdete na stránkách www.cageo.cz v členské sekci. Soutěž bude na podzim zakončena eventem, kde budou kromě vyhlášení výsledků soutěže vzniklé keše publikovány a představeny kačerské veřejnosti. Zapojte se do soutěže Z dílny ČAGeo 2012 a ukažte ostatním, jak se zakládá keš!

– za organizační tým Tereza (Barbieteam)

 

Chcete informovat o nějaké připravované akci, která se týká všech členů ČAG? Povedlo se vám vykonat něco záslužného a chcete se pochlubit ostatním? Napište svůj příspěvek do příštího čísla Ze škatulky ČAGeo a pošlete ho na info@cageo.cz.