Ze škatulky 04/2013

15.8.2013

Vážené členky, vážení členové,

chtěl bych vás touto cestou informovat o dění v asociaci. Jak jistě víte, tak 9.8.2013 proběhla řádná členská schůze. Ta byla svolána nejen proto, že dle platných zákonů je třeba tuto uskutečnit minimálně jedenkrát ročně, ale hlavně proto, že kvůli pořádání naší největší letošní akce

musíme poupravit stanovy. Podle již schváleného jednacího řádu je pro změnu stanov potřeba kladný výsledek hlasování na členské schůzi. Ta je usnášeníschopná při účasti nadpoloviční většiny všech členů (v době konání bylo 114 členů, nadpoloviční většina je tedy 58). Změnu stanov si vynutila potřeba vlastnit živnostenský list, což vyplynulo ze smlouvy s Groundspeakem a zákonů naší republiky. Živnostenský list nám nemůže být vydán, dokud nebudeme mít ve stanovách uvedenou vedlejší činnost, která se alespoň trochu kryje s názvem jakékoli živnosti.

Bohužel v termínu řádné členské schůze se i se započtením úředně ověřených plných mocí (či zákonných zástupců mladistvých) sešlo pouze 24 platných hlasů (9 členů omluvilo svoji neúčast emailem). Schůze tedy byla seznána neusnášeníschopnou a byla předčasně ukončena. Přítomní členové byli alespoň informováni o stavu příprav zářijového eventu, opět bylo vyřčeno mnoho žádostí o pomoc nejen při stavbě stanu, ale i při samotném průběhu eventu. Za nabídnutou pomoc děkujeme. Dále jsme diskutovali o další činnosti asociace a zejména o pořádání veřejné sbírky na stavbu „obelisku“. Tato akce bude v nejbližších dnech dojednána a tak budeme členy informovat podrobněji raději až poté. Popovídali jsme si o již publikované sérii keší věnovaných vsetínské kapele Žamboši (http://www.geocaching.com/bookmarks/view.aspx?guid=afa6fcd9-26f8-4751-b7da-02a935735e93), k jejímuž zdárnému zrodu přispělo pár členů a dle ohlasů se jednotlivé kešky moc líbí. V České Lípě byla uvedena do provozu keš infocentra, která je úplně mimo systém geocaching.com a pravděpodobně ji lze již teď navštívit (na náměstí vám v infu zapůjčí GPS a můžete putovat – za CWG a jiné drobnosti). O obou těchto akcích připravujeme článek na web, jen příprava GPS MAZE maličko brzdí jejich publikaci.

Po skončení řádné členské schůze se sešel výkonný výbor, aby dle jednacího řádu stanovil termín náhradní členské schůze. Ten byl odhlasován na 22.8.2013. Oznámení bylo zasláno později a to z jediného důvodu. Prostory, které jsme měli zajištěné pro konání řádné členské schůze nebylo v tento termín možné použít. Hledali jsme proto jiné, použitelné prostory. Bohužel v tak krátkém čase (oznámení o konání náhradní schůze se musí dle jednacího řádu doručit členům nejpozději týden před jejím konáním) nebylo možno nic sehnat a proto bylo rozhodnuto se sejít v místě konání GPS MAZE, tedy v pražské Stromovce.

Náhradní členská schůze musí mít úplně stejné body k jednání, jako měla její předchůdkyně a proto budeme hlasovat o změně stanov (přidání vedlejší činnosti), pokusíme se schválit návrh rozpočtu (hlavní plusové i minusové položky se vztahují k GPS MAZE EUROPE), projednáme návrh na vyloučení člena a budeme hlasovat o novém členu výkonného výboru (výběr z kandidátů, kteří zaslali žádost o přijetí). Poté si krátce popovídáme o tom, co nás čeká. O tom všem opět vznikne zápis, který bude, stejně jako zápisy z předešlých schůzí, umístěn na náš web. Tato náhradní členská schůze je dle jednacího řádu usnášeníschopná vždy.

Ještě jednou chci poděkovat všem, kteří nabídli svoji pomoc při konání eventu (stavba či pomoc uvnitř stanu – každého dalšího přivítáme s otevřenou náručí!) a při jeho přípravě. Tento týden proběhla generální zkouška poloviny stanu a zítra proběhne generální zkouška druhé poloviny. Stále je spousta nedořešených věcí (přeci jen chodíme všichni do práce a někdy spát musíme) a termín se kvapem blíží.

Připomínám zde možnost zakoupení coinu pro GPS MAZE EUROPE a zároveň historicky prvního coinu ČAGeo. Členové asociace mohou své objednávky posílat na adresu maze@cageo.cz. Cena standardní edice (nickel/gold) je 250,- Kč. Limitovaná edice (LE) bude vyrobena pouze 100 kusech, z nichž pouze 50 ks bylo určeno k přímému prodeji. V tuto chvíli již LE není k dispozici. Do emailu, prosím, uveďte, kterou verzi a kolik kusů mince požadujete.

varianta nickel
varianta gold
LE varianta black (vyprodáno)

Jak si již mnozí z vás všimli, bylo spuštěno nové členské fórum přímo na webu geocaching.cz. Toto fórum je viditelné pouze pro členy asociace po přihlášení na gc.cz.

Hlasování o fotkách do kalendáře ČAGeo bylo ukončeno a vítězné fotografie byly zaslány do tisku. Kalendář bude prodáván již na GPS MAZE EUROPE a členové asociace si jej budou moci zakoupit v počtu jednoho kusu na člena za výrobní cenu. Tato bude spolu s prodejní cenou pro ostatní zájemce zveřejněna až poté, co kalendáře dorazí (musíme rozpočítat poštovné a konečná cena se může ještě maličko měnit). Ale předběžně můžete počítat s částkou kolem stokoruny.

www.cageo.cz/kalendar

Přibližný časový harmonogram GPS MAZE EUROPE je zde: 

  • pátek 5:00 – 11:00 externí firma staví stan
  • pátek 11:00 – 18:00 instalace interiéru výstavy
  • pátek 18:00 – neděle 22:00 akce GC45GGA non stop bez přestávky
  • neděle 22:00 – pondělí 5:00 demontáž interiéru výstavy, hlídání prázdného stanu
  • pondělí 5:00 – 6:00 předání prázdného stanu externí firmě na bourání
Jakákoliv pomoc (klidně i krátkodobá) vítána!

 


Doufám, že jsem tímto uspokojil touhu po informacích ohledně aktuálního dění v asociaci.

Honza Linhart (hradnik)