Ze škatulky 02/2012

Ze škatulky ČAGeo, 29. duben 2012:

Milí kolegové,

bude to měsíc, co se České asociace geocachingu představila kačerské veřejnosti, a za ten měsíc se její činnost celkem uspokojivě rozběhla. Počet členů se rozrostl na více než pětinásobek, přečkali jsme (předvídatelné) období prvotního odporu ze strany různých škarohlídů, ale zvlášť velkou radost mám z toho, že se nám daří navazovat kontakty s různými organizacemi. Potvrzuje se předpoklad, že forma občanského sdružení nám jako hráčům jinak zcela „neorganizované“ hry může přinést nové možnosti, či aspoň napomoci tomu, aby další subjekty o „naší“ hře získávaly úplné informace a mohly se vyhnout „začátečnickým“ chybám, pokud se rozhodnou do ní zapojit.

– za Výkonný výbor Tomáš (BarbieTeam)

Z webu CAGeo.cz

Tým pansy1 se zúčastnil turistického výletu pořádaného 3. místní organizací Svazu důchodců ČR Kladno. Přímo v terénu jsme představili ČAGeo, geocaching jako možné zpestření života seniorů a názorně předvedli hledání krabiček včetně použití navigace. Účastníkům byl založen nick na GC.com a přislíbena pomoc se zvládnutím základních dovedností práce s tímto webem. Byla domluvena spolupráce s touto místní organizací ve formě pořádání podobných geovýletů cca 2x ročně.

(více v reportáži na stránkách ČAGeo)

ČAGeo’s Flying Circus (GC3EY82)

V rámci přípravy eventu byl JohnnyM. jmenován „Project managerem“ této akce. V souvislosti s tímto si vás všechny dovoluje oslovit s žádostí o spolupráci. Celý event je založen na prezentaci témat vztahujících se nejen ke hře samotné, ale i k ostatním důležitým tématům (např. ochrana přírody atd.). Forma této prezentace bude v několika (řádově asi 70 kusech) posterech, které budou ve formě vytištěného panelu (z reklamní plachtoviny) o rozměru 1x2m.

Každý poster bude u spodního okraje disponovat pruhem o výšce 15 cm, který chceme nabídnout pro loga sponzorů (1000,-/1 poster). Tato částka bude použita na vytvoření a realizaci těchto posterů. Rádi bychom vás touto cestou poprosili, abyste se zamysleli, zda ve svém okolí nemáte někoho, koho byste s touto formou sponzoringu mohli oslovit. Pro detailní informace a podrobnosti o podmínkách pro sponzory nás kontaktujte na emailu eventMM12@cageo.cz.

JohnnyM.

Probíhající projekty

Navázali jsme spolupráci s Českým svazem ochránců přírody. Nabídli jsme pomoc při přípravě článku o geocachingu pro časopis Krásy našeho domova a asistenci při vytváření série keší, která bude kopírovat celorepublikový projekt ČSOP „Blíže přírodě“. Prostřednictvím centrály ČSOP jsme jejím regionálním organizacím nabídli pomoc s připravovanými ekologickými projekty formou CITO-eventů.

Občanské sdružení Arnika nám nabídlo účast na mezinárodním projektu „Big Jump“. Tento projekt má za úkol spojit zábavu s aktivní účastí na ochraně přírody. Konkrétní realizace záleží na organizátorech. Pokud byste rádi takový projekt realizovali, nebo se podíleli na jeho organizaci, napište nám na info@cageo.cz.

Příští týden proběhne schůzka s panem Ondřejem Vítkem z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, kterému jsme nabídli pomoc s přípravou jeho přednášky o geocachingu a ochraně přírody. O průběhu a výsledcích schůzky vás budeme informovat.

Příští týden proběhne schůzka s panem Hejmanem z Lesů hl. m. Prahy. Tématem schůzky je připravovaný event naší členky Irilee v Kamýckém lese.

Výzva: Chcete informovat o nějaké připravované akci, která se týká všech členů ČAG? Povedlo se vám vykonat něco záslužného a chcete se pochlubit ostatním? Napište svůj příspěvek do příštího čísla Ze škatulky ČAGeo a pošlete ho na info@cageo.cz.