Ze škatulky 01/2012

Ze škatulky ČAGeo, 15. duben 2012:

Ahoj kolegové, dostává se vám na obrazovky první číslo čtrnáctideníku České asociace geocachingu. Touto cestou vás chceme pravidelně informovat o aktuálním dění a o uskutečněných i plánovaných projektech, ale také nabízet těm, kdo se do činnosti ČAGeo chtějí aktivně zapojit, spolupráci na úkolech, na jejichž řešení zrovna pracujeme. Dnes vám však chceme především poděkovat za důvěru a podporu, kterou jste nám projevili už tím, že jste do ČAGeo vstoupili. Doufáme, že řady našich členů se i nadále budou rozrůstat a že za nás již brzy začnou mluvit především naše činy.
– za Výkonný výbor hradnik

Webové stránky Od okamžiku založení asociace jsme začali vytvářet koncept webové prezentace ČAGeo, který vyvrcholil spuštěním našich stránek www.cageo.cz dne 1. dubna 2012. Naše stránky jsou provozovány u společnosti WEDOS v datovém centru  v Hluboké nad Vltavou, a i přes některé útoky na náš server v jeho počátcích je provoz webu úspěšný a nic nám nebrání na něm zveřejňovat důležité informace pro vás, kolegy z asociace, i pro širokou veřejnost. V tuto chvíli dáváme v naší sekci dohromady tým IT nadšenců, kteří budou připravovat aplikace pro náš web, ze začátku zejména komunikační aplikace, tj. diskuzní fóra, abychom mohli všichni mezi sebou efektivně komunikovat. K dispozici jsou vám též stránky www.facebook.com/cageo.cz.
– za IT sekci martin.simek

Probíhající projekty:
Navázali jsme kontakt s občanským sdružením Arnika, se kterým bychom chtěli formou CITO eventů spolupracovat na projektu obnovy alejí. Se stejným záměrem jsme oslovili také Lesy ČR.

Připravujeme sub-event ČAGeo’s Flying Circus (GC3EY82) v rámci ME MegaMoravia. Na tomto eventu chceme nejen představit poslání asociace, ale především zábavnou a interaktivní formou ukázat návštěvníkům našeho létajícího cirkusu, jak mohou vypadat opravdu povedené keše, a jak snadno se při zakládání mohou vyvarovat častých chyb.

Pokračujeme v betatestování keší. Pod hlavičkou ČAGeo jsme zatím provedli 10 betatestů a věříme, že s rostoucím povědomím o naší existenci budou přibývat žádosti od samotných ownerů a oblast, ve které jsme schopni betatest zajistit, se bude rozrůstat do dalších regionů.

Oznámili jsme vznik asociace Groundspeaku a byli jsme zařazeni na celosvětový seznam regionálních asociací.

Na eventu Čaj o páté (GC3AWMP) jsme představili asociaci kačerům z Náchoda a okolí a během několikahodinové diskuze odpověděli na jejich dotazy a vyvrátili pár mylných představ.

Na stránkách www.cageo.cz bylo zprovozněno diskuzní fórum přístupné všem členům asociace. Momentálně probíhá diskuze na téma logo. Budeme rádi, když se zapojíte do diskuze a přispějete třeba nějakým nápadem, kterým bychom se mohli zabývat. Pokud máte nějaké zkušenosti či kontakty, které by se daly při uskutečňování těchto záměrů použít, dejte vědět na sekretariat@cageo.cz.

Děkujeme malin.cz za vytvoření PDF-formuláře Členská přihláška.