CITO 3. GeoSubterra 2012

Proč GeoSubterra?
Subterra – značí podzemí. A toho máme v Josefově habaděj… Uvádí se, že bylo postavené 45 kilometrů, z čehož se do dnešních dnů dochovalo kilometrů 35 (to je ještě stále pěkný labyrint J ). Geo – to už je snad každému v naší komunitě jasné…

Z historie:
Nápad na pořádání eventů vzešel ze skautské hry Subterra, kterou naše středisko pořádá pro rovery (skauty od 15-ti let) už od roku 1994 pravidelně každoročně. Za ta léta jsme už v Josefově udělali mnoho práce. Později se přidali i akce Skauti pomáhají Josefovu pro mladší skauty (11-15 let), které organizujeme už několik let a v letech největší slávy se tato akce pořádala i 6x ročně.

První GeoSubterru http://coord.info/GC29JYP jsem pořádal předloni o víkendu 7.8.2010 ještě jako normální event. Přes práci na pevnosti měl Skupec o CITO eventu jiné představy. Přestože se jednalo jen o event a počasí nám tento první zahajovací ročník nepřálo, brigáda proběhla a trochu práce jsme udělali. Jen jsem musel operativně změnit umístění eventu pro práci i ubytování z Ravelinu XIV. na Bastion IV., kde tolik déšť nevadil. Bohužel počasí se podepsalo na počtu účastníků. Z 36 přihlášených logovalo účast jen 27.

Druhá GeoSubterra http://coord.info/GC3042B už byla schválena jako CITO a konala se o víkendu kolem 27.8.2011. Tentokráte nám už počasí přálo více. Při brigádě krásně svítilo sluníčko a my měli krásně na kácení náletových dřevin i na přebírání kostek J. Jen na večer na prohlídku v podzemí nám začalo trochu pršet, ale v podzemí neprší, takže to nám už nemuselo vadit J. Díky lepšímu počasí se tentokráte zúčastnilo i trochu více lidí a z 39 přihlášených svou účast zalogovalo 37…

Letošní třetí GeoSubterra http://coord.info/GC2VQX5 byla též schválena jako CITo a konala se o víkendu kolem 17.8.2012. Tentokráte se přihlásilo dokonce 52 lidí a do současné doby se jich logovalo 46 a to se ještě někteří ani nelogovali J. Samozřejmě některé nicky skrývají i více lidí, takže odhadem nás tu

Příprava eventu:
Věděl jsem jen jedno, můj event chci nechat zhruba ve stejném duchu jako předchozí dva roky, nechat event víkendový a nechci ho dělit na několik bodů, jak je dnešní móda, i když bych klidně mohl (ono páteční posezení u ohně, sobotní dopolední CITO, odpolední Prohlídka chodeb, večerní Hra v podzemí, a nedělní „Úklid po eventech“ – hned by bylo pět bodíků do statistiky 🙂 jak je dnes v módě).

Event probíhá ve spolupráci s občanským sdružením Ochránci památek pevnosti Josefov – Ravelin no. XIV., v jejichž areálu jsme bezplatně ubytovaní, jejichž zázemí (záchody, vodu a elektřinu) bezplatně využíváme, a dále s organizační složkou Města Jaroměř „Pevnost Josefov“, která nám dovoluje vstup do podzemních chodeb bez průvodce. Za toto ubytování a hru v pevnosti probíhá právě brigáda v Josefově. Bohužel práce jsou dosti závislé na momentálních potřebách jak občanského sdružení tak organizace „Pevnost Josefov“. Vždy se jedná o práce, které pomáhají Josefovu v jeho zušlechťování, zkrášlování. Bohužel ne vždy se jedná jen o sbírání odpadků, hrabání listí či kácení náletových dřevin. Mám proto trochu problémy při zařazování tohoto eventu do konceptu CITO. Přesné práce, které je potřeba vykonat, se ale většinou dozvím až těsně před eventem.

Bohužel nedopadla prohlídka části chodeb, které jsou normálně nepřístupné, které jsem chtěl domluvit a i další program, který jsem měl předběžně domluvený, přesto i tak zůstal pro většinu program dosti nabitý, takže toto ani tolik nevadilo.

Program GeoSubterry:
Jako všechny GeoSubterry i ta letošní měla celkem jednoduchý program:

 

Pátek večer                    – od 19 hodin   – příjezd těch, co mají zájem se setkávat, večerní táborák, s možností grilování a sudové limonády a piva s ubytováním ve vlastních stanech uvnitř areálu Ravelinu XIV. – tudíž přímo v pevnosti

Sobota dopoledne         – 9 – 13 hodin   – brigáda v pevnosti. 1/3 lidí na Bastionu č. IV. a 2/3 lidí na Ravelinu XIV.

Sobota odpoledne         – 13 hodin        – po brigádě krátká exkurze do minimuzea na Ravelinu XIV., pak volný prostor na oběd a odlov kešek po Josefově

Sobota odpoledne         – 17 hodin        – pro zájemce prohlídka podzemních chodeb se čteným výkladem

Sobota podvečer            18 – 21 hodin – hra v podzemí

Sobota večer                  22 – ?? hodin  – posezení u ohně, pití a jídla na Ravelinu XIV.

Neděle dopoledne          do 12 hodin   – rozloučení, odjezd účastníků a úklid tábořiště na Ravelinu XIV.

Páteční začátky:
Jedním slovem, byly těžké. Event měl naplánovaný začátek na sedmou hodinu odpolední na Ravelinu XIV. Samozřejmě na Ravelinu bylo otevřeno, místní tu byli, už zde bylo i nějaké vybavení, takže účastníci mohli vesele přijíždět. Jen já se trochu zdržel…

To je tak, když člověk má kešku na očích v úkrytu a nevidí ji… Takto jsem měl na očích klíč v kastlíku v autě a neviděl jsem ho… Díky hledání klíče od dílny, který jsem hledal v autě, jsem přijel na místo eventu asi o čtvrt hodinky později. Nakonec jsem raději jel na event, i když jsem u sebe ještě neměl chlazení na pivo… Začali jsme s přítomnými stavět stany, vybalovat další věci, kofola už tekla proudem, ale stále všichni vyžadovali to pivo! A tak jsem byl nucen opět odjet hledat klíče. Ty jsem nakonec našel, takže chlazení se také našlo. Ovšem to už začali chodit logy, že je potřeba event archivovat, že tu není ani autor, ani pivo a ani mřížka na gril, kterou jsem cestou na vleku ztratil (ta se naštěstí druhý den našla – docela jsem se v Josefově divil, přece jen byla kovová J ). Naštěstí jsem se po chvíli vrátil a největší stěžovatel, který přijel asi půlhodinky před mým návratem měl tím pádem co pít a už si nemohl stěžovat. Chudák Alex reviewer. Ten si asi nástup do služby nepředstavoval, že mu hned budou chodit NA logy. Večer se pak naštěstí zdárně rozjel, nechyběla tu ani kytara a tak někteří seděli u ohně až do ranních hodin.

Sobotní brigáda:
S brigádou jsme začali krátce po deváté hodině. Místní členové spolku Ravelin XIV. nám mohli jít vzorem. Ti tu pracovali už asi od půl 8. od rána. A to tu takto dělají skoro každý víkend. Kupodivu se nás tu odhadem sjelo přes 60 lidí, takže jsme se rozdělili na 3 skupiny. První šla hrabat trávu a sbírat odpadky podél cesty k Ravelinu XIV., druhá šla čistit drobné odpadky po Ravelinu XIV. po festivalu Brutal Assault, který se tu konal minulý týden, a třetí skupinka se pak odebrala na Bastion IV., kde dostala nůžky a jala se stříhat náletové dřeviny na obvodových zdech. Práce byla rozdělena a tak jsme vesele mohli začít. Měli jsme na ni krásné počasí. Jen v jednu chvíli nám brigádu překazilo pípnutí kešky asi 500 metrů od pracoviště, takže na místě zůstalo asi 5 lidí, kteří vytrvali v práci a neutekli, jako většina ostatních. Naštěstí se většina vrátila po nějaké půlhodině zpět k práci. Jedna práce (sbírání odpadků na Ravelinu XIV.) byla dokonce tak rychlá, že jsme ji celou zvládli tak rychle, že jsme mohli začít dělat další.  A tak se spousta lidí přesunula na skládání cihel na palety. Bohužel slunce žhnulo opravdu neúprosně, takže bylo potřeba se občas i občerstvovat. Proto i ke konci pracovní úsilí možná trochu ochabovalo, ale v tom vedru v poledním žáru se nebylo co divit. Před jednou hodinou jsme proto brigádu ukončili.

Sobotní odpoledne:
Hned po brigádě následovala prohlídka minimuzea, které bylo v dělostřeleckých kasematech na Ravelinu XIV. Ti, co byli na Bastionu IV. Mohli vidět ještě nedokončený model pevnosti Josefov. V Minimuzeu se účastníci dozvěděli něco málo o Josefovu, viděli zde plány Josefova a hlavně historické fotky stavu, v jakém byl Ravelin XIV., než na něm začalo pracovat zdejší občanské sdružení Ochránců památek Ravelin XIV. (viz. jejich webové stránky http://www.josefov.com/). Všichni museli uznat, že ta trocha práce, kterou jsme jim tu teď dnes pomohli, je jen kapka v moři toho, kolik práce zde těch pár dobrovolníků za ta léta udělalo…

Po prohlídce minimuzea pak následoval rozchod, čas na odpočinek a to až do tři čtvrtě na 5., kdy byl pro zájemce sraz u vchodu do podzemních chodeb. Pak následovala prohlídka podzemek se čteným výkladem o historii Josefova a podzemek. I přestože někteří tu byli už loni, stejně si prohlídku opět zopakovali…

Hra v podzemí:
Odměnou za CITO je i tato hra. Tentokráte úplně jiná než loni. Účastníci se dostali do středověké Evropy, kde se proslýchá, že kdesi daleko na západě se nachází obrovský poklad v bájné zemi… Chtěli by ho získat, ovšem to není tak jednoduché. Jeho získání něco stojí. Nejdříve tedy musí postavit schopnou flotilu, aby se k němu dostali, a pak také získat deník dobrodruha, který se jako jediný tento poklad viděl a v tomto deníku popsal svou cestu… A aby si vydělali, měli zkusit obchod. Po podzemí bylo rozmístěno šest přístavů, kde v každém přístavu bylo několik různých zboží za různé ceny. Před samotnou hrou se účastníci rozdělili na čtyř až šestičlenné družstva – každé představovalo jednu loď. Jedna loď měla místo na 3 náklady. Pokud si něco vydělali, mohli si lodě dokoupit buď prostor pro další náklad (max. 5) nebo max. 3 děla. Ovšem jedno dělo zabíralo prostor jednoho nákladu. Krom obchodu spolu lodě mohly bojovat. A to tak, že každá loď měla svůj život – svíčku, kterou nesměla jiná loď sfouknout. Pokud někdo někomu sfouknul svíčku – ukázali si, kolik mají děl. V případě rovnosti počtu děl, vyhrával ten, kdo sfouknul svíčku, jinak vyhrával ten, kdo měl více děl. Účastníci takto měli obchodovat, než si našetřili na deník, který si měli koupit u Kupce. Ten však nesmlouvavě určil cenu deníku na 1000 zlatých. To však nikdo neměl… Ovšem za menší peníz nechal kupec do deníku nahlédnout. A když mu slíbili účastníci dát všechny zlaté co měli našetřené, dostali slepou mapku a možnost si obkreslit pět bodů… A ty je pak zavedly k dalším indiciím, kudy se dát k pokladu…

Druhá fáze hry už byla trochu dobrodružnější. Účastníky zavedla do chodeb, které jsou normálně z okruhu, kde se provádí, odděleny uzamykatelnou mříží. Taky tam už je daleko více bahna. Nevím proč, ale někteří chodili přes velké závaly, i když se to dalo snadno obejít J. Poté, co si obešli všech pět bodů, soutěžící zjistili, že keška je na spojnici dvou přístavů. Jak se tam ale dostat, když tam nevedou žádné přímé chodby? Ale nakonec zjistili, že chodba, která kříží tuto spojnici a vede ze zasypané chodby, je propadlá do jedné z vyhazovaček, takže se tam dá prolézt J. I když hodně úzkým průlezem. A za tímto průlezem se teprve ukrýval poklad – krabička s logbookem k eventu a pamětními lístečky.

Bohužel fronta byla velká, takže se dobu čekalo, někteří se ani nedočkali, některým se ani do úzké díry nechtělo. To ale nevadilo. Ti kteří chtěli něco zažít se dovnitř podívali, ostatním doufám stačila alespoň hra v podzemí. Většina si hru užila a to je hlavní… Poslední lidé odcházeli z podzemí asi kolem půl 10. Hra se nám díky frontě na finálku trochu protáhla.

Sobotní večer:
Bohužel někteří účastníci museli odjet už po brigádě, někteří po prohlídce a někteří po hře. I tak nás však zůstalo stále dost na to, abychom si ještě užili prima večer u ohýnku, kdy jsme měli dost času si popovídat o různých věcech, které se týkali geokešingu i jiných věcí. Někteří byli oěpt vzhůru až do brzkých ranních hodin… Počasí nám opět přálo, bylo krásně teplo a krásná jasná obloha plná hvězd. Co více jsme si mohli přát.

Nedělní dopoledne:
Kupodivu se někteří budili už hodně brzy ráno, už kolem půl osmé ráno někteří vstávali… A už kolem desáté hodiny zbývalo na tábořišti pár posledních statečných, kteří pomáhali s bouráním a úklidem tábořiště… Čekalo nás zbourat pár velkých stanů, odvést stany, složit stoly a lavice, odvést a uklidit nějaké vybavení. Naštěstí se to vše za pomoci pár dobrých kačerů zvládlo a tak jsme mohli kolem poledne ukončit tuto myslím celkem povedenou akci odjezdem posledních aut z areálu Ravelinu XIV a jeho uzamčením…

Těsně předtím se mi akorát do ruky dostala nově vznikající keš Josefovská kanalizace, ale to už je jiný příběh 😉

Co říci závěrem?
Jako snad každý, i tento event měl své mouchy. Hlavně v pátek odpoledne jsem občas trochu nestíhal, bohužel holt někdy člověk někde něco založí nebo zapomene a pak ho to bohužel stojí daleko víc času. A tak i já jsem občas trochu nestíhal přípravy, což bylo trochu znát v pátek. Přes jisté zádrhely se snad program nakonec celkem rozjel a přes pár logů Need Archive nikdo event nezaarchivoval a my mohli pomoct pevnosti Josefov, poznat nové přátele a taky si užít spousty podzemních chodeb v Josefově. I přes trochu překombinování hry se nakonec hra snad také většině lidí líbila, takže snad si všichni budou tento event dlouho pamatovat…

Během brigád jsme udělali spoustu práce. Bohužel některé práce, jako bylo sbírání drobných odpadků, byly málo vidět, ovšem členové místního spolku Ravelin XIV. byly hodně vděční i za podobné práce, jako je sbírání malých odpadků, které mohou spát ovce, které chovají v areálu. Přebrali jsme několik desítek palet cihel, shrabali spoustu trávy a vybrali několik pytlů odpadků z tohoto čerstvě posekaného území, na Bastionu IV. Jsme vyřezali část náletových dřevin. Prostě udělali jsme za jedno dopoledne v tolika lidech to, co by zdejší nadšenci museli dělat po mnoho dní. Místo toho se mohou věnovat dostavbě pevnosti a pracem, přímo na opravách pevnosti…

Trochu mě jen mrzel úprk spousty lidí během brigády na kešku, která tu vznikla nedaleko. Věděl jsem sice, že něco má pípnout během eventu, ale nečekal jsem, že během eventu, ale čekal jsem to spíše během odpoledne, kdy byl právě čas na odlov kešek. Takhle skoro více jak ¾ kačerů uteklo na víc jak půl hodiny lovit kešku do blízkého okolí. Bohužel po jejich návratu mi přišlo (a nejen mně), že už nasazení nebylo až takové. Stejně jako někteří přicházeli až během brigády a místo brigády si stavěli stany… Jiní pro změnu sice přijeli až ke konci brigády, protože třeba museli být ještě ráno v práci nebo měli jiné problémy, ale po prohlídce minimuzea se přihlásili, jestli není ještě nějaká práce, takže si odpracovali brigádu v čase na volno, který byl odpoledne – a to odpoledne bylo hodně velké vedro…

Dále jsem zjistil, že mi docela dost zkomplikovalo přípravu to, že spousta lidí se na event vůbec nepřihlásila, nebo se přihlásila až v pátek na poslední chvíli. Na event jsem totiž kupoval i pití, které se nakonec dopilo, takže jsem musel zajišťovat ještě další pití, protože jsem nepočítal zdaleka s takovou účastí.

Svůj event dělám proto, abychom společně trochu pomohli pár lidem – občanskému sdružení Ochránci památek Josefov – Ravelin XIV., kteří se snaží trochu opravit a zkrášlit pevnost Josefov a taky proto, abych ukázal krásy Josefova ostatním. Proto je event zdarma, během eventu je k dispozici pití – sudové pivo a kofola, kdy si každý dělá sám čárky podle toho, kolik si natočí. Kupodivu to i letos v počtu přes 50 lidí fungovalo zatím celkem dobře a až asi na cca 3-4 litry to vyšlo docela přesně, což jsem se až sám divil… Vždy po eventu si říkám, že jsem blbej, že něco podobného dělám, že s tím mám starosti a lidi leda nadávají, hlavně když poté píšou NA logy. Naštěstí se většinou vše vyřeší a často je to myšlené jako legrace (i když někteří to málem vzali vážně…). Ale nakonec do toho většinou stejně jdu znovu a znovu… Bohužel letos už bylo v tomto počtu lidí ještě více vidět, že to chce už při takto velké akci více pořadatelů, alespoň na výpomoc, že jeden člověk přece jen nestíhá pamatovat úplně na všechno. Protože však práce v Josefovské pevnosti je stále dost a i letošní CITO event se snad líbil, pokud se příští rok najde někdo, kdo bude ochoten drobně vypomoct s organizací, budu se těšit opět na viděnou v této barokní bastionové pevnosti ve Východních Čechách J.

Odkazy:

Fotografie z eventů:

Fotogalerie:

Příspěvek byl publikován v rubrice Reportáže se štítky , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.