Proč se stát členem …

Myšlenka České asociace geocachingu se mi líbí … ale co dál?

Oslovila vás myšlenka udělat něco pro to, aby kvalita geocachingu v ČR dále rostla? Chcete ve vlastním zájmu přiložit ruku k dílu, abyste i nadále mohli vyrážet na zajímavá místa a hledat tam kvalitně provedené keše? Máte nějaký nový nápad, který by s podporou kačerské komunity bylo možné uskutečnit, a který by prospěl nejen nám všem, ale i tomu, jak na nás pohlíží široká veřejnost? Anebo chcete jen vyjádřit svou podporu názoru, že „lépe“ je více než „více“?

Česká asociace geocachingu je v souladu se svými stanovami přístupná všem hráčům a příznivcům hry geocaching. Nezáleží na tom, zda se hodláte aktivně zapojit do realizace cílů, které si asociace stanovila, případně navrhovat nové možnosti rozvoje její činnosti, nebo vyjádříte svůj souhlas s jejími záměry „pouze“ tím, že se stanete jejím členem. V mnoha ohledech (např. při jednání s orgány státní správy) je rozhodujícím faktorem samotná šíře členské základny. Svým členstvím tedy „aktivně“ přispějete i tehdy, pokud se sami nezapojíte do žádného z projektů, které pod hlavičkou asociace probíhají.

K tomu, abyste se stali členem České asociace geocachingu, stačí jen vyplnit a vlastnoručně podepsat přihlášku (vyslovit svůj souhlas se stanovami a etický kodexem) a oskenované odeslat na sekretariat@cageo.cz. Po úspěšném dokončení procesu přijetí Vám bude přidělen VS k platbě ročního členského příspěvku ve výši 120 Kč, resp. 60 Kč.

Přihláška do ČAGeo

Příjmy z členských příspěvků budou využity výhradně na provoz a naplňování cílů asociace. Pokud vám tato částka připadá příliš vysoká, uvažte, že při současných cenách pohonných hmot vystačí na cca. padesátikilometrovou jízdu osobním automobilem. Je zcela na vašem uvážení, zda tuto částku věnujete na výpravu za podprůměrnou keší, která v okruhu 25 km od vašeho bydliště v tomto roce nepochybně vznikne, nebo na úsilí o to, aby ty ostatní měly určitou kvalitu.