Kdo jsme

Stručná prehistorie České asociace geocachingu, o. s. – dále jen ČAGeo:

Nápad založit neziskové sdružení – asociaci hráčů všech her na bázi „hledání pokladů“ (dále GC) pochází z počátku podzimu roku 2011 a je vyústěním přemýšlení a diskusí o smyslu, potenciálu a budoucnosti GC. Např. o boomu, který se i nadále projevuje nejen nárůstem počtu hráčů, ale i preferencí kvantity založených keší na úkor kvality; o jeho soužití na společném písečku především s orgány státní správy, zvláště pak ochrany přírody a památkové péče; o jeho možném skrytém potenciálu při větším zapojení seniorů např. v prevenci stařecké demence apod.

Na sklonku roku 2011 vykrystalizovala skupinka „devíti statečných kačerů“, ochotných jít s kůží na trh. První schůzka proběhla v pol. ledna 2012 v Roudnici n. Labem, kde bylo dosaženo konsensu ohledně stanovení hlavních cílů, byly projednány a schváleny stanovy asociace. Registrace na MV ČR proběhla v únoru 2012, byli osloveni další lidé z celé republiky. Výsledkem byla ustavující schůze ČAGeo 3. 3. 2012 v Novém Vestci v počtu patnácti ustavujících členů, vč. jednoho z reviewerů. Zde byl zvolen výkonný výbor, revizor, účetní a webadmin. Tímto dnem začala ČAGeo fakticky existovat.